In trang

Thông báo nghỉ học
Cập nhật lúc : 07:37 21/11/2017

Do tình hình mưa lũ và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, ngày hôm nay (21/11/2017) học sinh toàn trường được nghỉ học.