In trang

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21.08.2017)
Cập nhật lúc : 13:12 19/08/2017

Thời gian học như sau: - Buổi sáng: 6h45 sinh hoạt 15p đầu giờ. 7h bắt đầu học tiết 1. - Buổi chiều: 12h30 sinh hoạt 15p đầu giờ. 12h45 bắt đầu học tiết 6.

 

Download thời khóa biểu dưới đây