Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 07:53 09/01/2018  

Tuần 2 năm 2018
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/01/2018)

- 7h00: Chào cờ

- 7h45: Trực báo chủ nhiệm

- 8h40: Trực báo lãnh đạo

- 14h00: Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (3 dự án và GV hướng dẫn)

- 15h20: Trực báo GVCN

- 14h10: Chào cờ 

Thứ Ba
(09/01/2018)

- 7h00: Dạy học theo TKB số 4, Kiểm tra nề nếp dạy và học

- 7h00: Dự khai mạc cuộc thi KHKT cấp tỉnh (HT)

- Triển khai khảo sát lần II đăng ký môn thi tự chọn khối 12 (GVCN và giáo vụ)

- Triển khai đăng ký tham gia ngày hội open dạy tại Đại học GREENWICH-FPT Đà nẵng (Đoàn và GVCN 12, mỗi lớp 2 em)

- 12h45: Dạy học theo TKB số 4

- 12h45: Kiểm tra nề nếp dạy và học

Thứ Tư
(10/01/2018)

- 7h00:  Dạy học theo TKB số 4

- 12h45: Dạy học theo TKB số 4 cổng thông tin 

Thứ Năm
(11/01/2018)

- 7h00:  Dạy học theo TKB số 4

- 12h45: Dạy học theo TKB số 4

Thứ Sáu
(12/01/2018)

- Hoàn thành khảo sát đăng ký môn thi tự chọn 12 để bố trí kế hoạch ôn tập.

- Hạn cuối nộp báo cáo kế hoạch, chương trình ôn thi của các bộ môn 12 ( Nộp thầy Kiếm )

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I cho học sinh  ( Ban thi đua)

Thứ Bảy
(13/01/2018)

- 9h00: Thông qua kế hoạch ôn tập cho HS 12 (BGH và các tổ trưởng có môn dự thi)

- 14h30: Sơ kết học kỳ I (Toàn cơ quan)

Chủ Nhật
(14/01/2018)

CHUYÊN MÔN:

- Dạy và học tuần 21 theo kế hoạch chương trình học kỳ II, thời khóa biểu số 21. Tăng cường kiểm tra giờ dạy, giờ học và sinh hoạt trên lớp (BGH, tổ trưởng, Giám thị, Đoàn)

- Các tổ chuyên môn báo cáo kế hoạch triển khai ôn tập, chương trình ôn tập (bằng văn bản cho PHT chuyên môn)

- Các bộ môn Toán, Văn, Tiếng anh triển khai ngay kế hoạch ôn tập 12 từ tuần 21.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

-          Các lực lượng tăng cường kiểm tra nền nếp dạy và học của toàn Trường.

Hoàn thành việc khảo sát lần II đăng ký môn thi tự chọn của học sinh 12 (GVCN và giáo vụ)