Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:09 02/01/2018  

Tuần 1 năm 2018
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/01/2018)

- Nghỉ Tết dương lich 2018

- Trực cơ quan theo phân công

- Nghỉ Tết dương lich 2018

- Trực cơ quan theo phân công

Thứ Ba
(02/01/2018)

- 7h00: Dạy học theo TKB

- 7h00: Kiểm tra nề nếp học sinh (Đoàn, Giám thị và GVCN)

- 12h45: Dạy học theo TKB

- 12h45: Kiểm tra nề nếp học sinh (Đoàn, GT và GVCN)

- 14h30: trực báo Thành Đoàn (Đ/c Long)

Thứ Tư
(03/01/2018)

- 7h00- Dạy học theo TKB

- 7h00: Kiểm tra nề nếp học sinh (Đoàn, Giám thị và GVCN)

- Giáo viên hoàn thành đánh giá học sinh trên cổng thông tin 

- 12h45: Dạy học theo TKB

- 12h45: Kiểm tra nề nếp học sinh (Đoàn, GT và GVCN)

- GV hoàn thành đánh giá học sinh trên cổng thông tin 

Thứ Năm
(04/01/2018)

- Dạy học theo TKB

- Giáo viên hoàn thành đánh giá học sinh trên  sổ điểm

- 12h45: Dạy học theo TKB

- GV hoàn thành đánh giá học sinh trên sổ điểm

- 14h00: Kiểm tra lần cuối các dự án KHKT của học sinh dự thi (BGH và các tổ trưởng CM liên quan)

Thứ Sáu
(05/01/2018)

- 7h30: Duyệt hạnh kiểm học sinh (HT, BT Đoàn và GVCN 12,11,10)

- Các Đoàn thể hoàn thành sơ kết học kỳ

- 12h45: Dạy học theo TKB

- GVCN hoàn thành đánh giá học sinh trên cổng 

Thứ Bảy
(06/01/2018)

- 7h00: Tham gia tập huấn chuyên môn tại Hà Nội (Thầy Việt)

- 12h45: Dạy học theo TKB

- 14h30: Sơ kết học kỳ I (Tổ chuyên môn)

- 15h00: Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới tại bảo tàng Hồ Chí Minh(Đoàn trường)

Chủ Nhật
(07/01/2018)

- Tập kết cơ sở VC chuẩn bị cuộc thi KHKT Cấp tỉnh. (Đoàn)

CHUYÊN MÔN:

- Dạy và học tuần 20 theo kế hoạch chương trình học kỳ II, hoàn thành việc đánh giá học sinh học kỳ I

- Tổ chức sơ kết học kỳ I các cấp: Mỗi cá nhân có báo cáo sơ kết công tác học kỳ I ở tất cả nhiệm vụ giao từ chuyên môn, kiêm nhiệm đến công tác đoàn thể. Tổ chuyên môn tổ chức sơ kết công tác chuyên môn của học kỳ theo kế hoạch năm học và học kỳ, đề xuất giải pháp cho học kỳ II.

- Các tổ chuyên môn triển khai xây dựng kế hoạch ôn tập thi cho HS 12 và đề xuất kế hoạch, chương trình ôn tập phù hợp với các đối tượng học sinh để thông qua kế hoạch ôn tập trước 16/1/2018.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Các lực lượng tăng cường kiểm tra nền nếp dạy và học của toàn Trường.