Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 17:12 20/05/2018  

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)

- 7h30: Tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh 10

- TTCM nộp báo cáo đánh giá viên chức, chuẩn nghề,(HT)

- TTCM nộp hồ sơc BD thường xuyên(T Tiến)

- 13h30: Kiểm tra chéo hồ sơ sổ điểm, học bạ và sổ đầu bài. (Thầy Kiếm, GVCN 10,11)

- GVCN nộp báo cáo tổng kết chủ nhiệm (HT)

Thứ Ba
(22/05/2018)

- 8h00: Tổng kết tổ chuyên môn, bình xét thi đua và thu nhập tăng thêm cấp tổ, kiểm kê tài sản cuối năm học.

- TTCM nộp hồ sơ thi đua và xét thu nhập (T Tiến)

Thứ Tư
(23/05/2018)

- 8h00: Họp Hội đồng thi đua

- Chuẩn bị lễ phát thưởng năm học (Văn phòng , Đoàn Trường, CĐ giáo viên)

Thứ Năm
(24/05/2018)

- 7h30: Lễ phát thưởng và tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2017-2018

- 15h30: Lễ trưởng thành học sinh 12

Thứ Sáu
(25/05/2018)

- 8h00: Tổng kết năm học (toàn cơ quan)

- 8h00: Bao cáo dư liệu TS 10 (Thầy Sơn)

Thứ Bảy
(26/05/2018)

- Hoàn chỉnh hồ sơ cuối năm để báo cáo Sở 

Chủ Nhật
(27/05/2018)

CHUYÊN MÔN:

-         Hoàn thành kiểm các hồ sơ chuyên môn gồm: Sổ điểm, học bạ, sổ đầu bài; hồ sơ kiểm tra hoạt động sư phạm, báo cáo tổng kết tổ CM, tổng kêt cá nhân, tổng kết chủ nhiệm.

-         Tổ chuyên môn hoàn thành và nộp báo cáo đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp, bồi dưỡng TX, thi đua.

-         Thu hồ sơ tuyển sinh 10

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

-         Tổ chức Lễ phát thưởng và tuyên dương học sinh xuất năm năm học 2017-2018

-         Tổ chức lễ trưởng thành học sinh 12

-         Tổng kết năm học và tham quan nghỉ mát tại Lăng Cô