Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 11:24 15/10/2018  

Tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/10/2018)

- 7h00: Chào cờ,

- 8h40: Trực báo lãnh đạo.

- Tâp huấn tư vấn tâm lý học đường (Cô Điệp, cô Thái-KH)

- 15h20: trực báo GVCN,

- 16h10: Chào cờ

Thứ Ba
(16/10/2018)

- 7h30: Tham gia Ngày Hội ATGT khu vực Bắc Trung Bộ (KH)

- 9h30: Làm việc với lực lượng bảo vệ và giám thị (BGH)

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

Thứ Tư
(17/10/2018)

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

- 7h30: Tập huấn trường học hạnh phúc (KH)

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

- Gửi hồ sơ thi đua

Thứ Năm
(18/10/2018)

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

Thứ Sáu
(19/10/2018)

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

 - Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn (Thầy/cô Tiến, Tân, Loan)

Thứ Bảy
(20/10/2018)

- Dạy học theo TKB số 2- điều chỉnh

- 9h30: Họp cơ quan

 

- 14h30: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN VN ( BGH, tổ trưởng CM và Công Đoàn)

Chủ Nhật
(21/10/2018)

- 7h30: Tập huấn về kiểm tra ĐG tiếng anh theo chuẩn quốc tế (Cô Khánh)

- 7h30: Tập huấn trường học hạnh phúc (KH)

CHUYÊN MÔN:

-         Dạy học chương trình tuần 9 - TKB số 2 điểu chỉnh; tiếp tục dự giờ thao

-         Tổ chức thi GVDG bài thi giảng tự chọn (Lịch phân công)

-         Chấm bài kiểm tra chung môn Toàn 12, văn 10, thống kê điểm và thông báo đến học sinh

-         Hoàn thành việc phân lớp ôn tập 12 và phân công GV giảng dạy ôn tập, xây dựng chương trình ôn tập các bộ môn.

-         Hoàn thành hồ sơ TBDH (tổ Lý, Tin)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Thông báo học sinh 11 tham gia học nghề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Huế theo TKB(GVCN)

- Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tháng 10/2018 (GVCN)

- Đoàn trường, Giám thị, GVCN phối hợp : Tiếp tục Giáo dục ATGT cho học sinh, kiểm tra các học sinh đã gửi thông báo về ATGT, tổ chức các hoạt động tình nguyện về xây dựng môi trường lớp, trường.