Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 12:58 20/08/2018  

Tuần 34 năm 2018
Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 26/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/08/2018)

- 7h00: Chào cơ (BGH, Đoàn,GVCN, HS khối 11, 12)

- 7h35: Trực báo GVCN

- 8h40: Trực báo lãnh đạo

- 15h20: Trực báo GVCN

- Lao động vệ sinh: 11B2

- 16h10: Chào ccờ (BGH, Đoàn,GVCN, HS khối 11, 10)

Thứ Ba
(21/08/2018)

- 7h00: Tổ chức Giáo dục và lao động cho HS chưa tham gia tuần sinh hoạt công dân (cả ngày)- Đoàn TN, GVCN

- 8h00: Tập huấn chuyên môn tại Trường Hai Bà Trưng (Thầy Kiếm, Thầy Hải, Thầy Tâm, cô Phúc)

- 14h00: Tổ chức Giáo dục và lao động cho HS chưa tham gia tuần sinh hoạt công dân - Đoàn TN, GVCN

Thứ Tư
(22/08/2018)

- Gửi giấy mời Hội nghị CMHS(VP, GVCN)

- Gửi giấy mời Hội nghị CMHS(VP, GVCN)

Thứ Năm
(23/08/2018)

- 7h30: Tập huấn Giáo dục hòa nhập tại Trường Hai bà Trưng (Thầy Tiến, cô Điệp)

- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết công đoàn Ngành (Thầy Tiến)

- 14h00: các tổ trưởng báo cáo nội dung các chuyên đề ngoại khóa dự kiến thực hiện trong năm học (Thầy Kiếm)

Thứ Sáu
(24/08/2018)

- 8h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học (HT)

Thứ Bảy
(25/08/2018)

- 9h00: Làm việc với Ban đại diện CMHS trường.(BGH, Thư ký HĐ, BT Đoàn, kế toán)

- 15h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Chủ Nhật
(26/08/2018)

- 7h30: Hội nghị CMHS khối sáng

- 14h00: Hội nghị CMHS khối chiều

CHUYÊN MÔN:

- Triển khai kế hoạch dạy học tuần 1 theo thời khóa biểu số 1; báo cáo công tác bồi dưỡng HSG trong tháng 6,7,8 của các bộ môn; tiếp tục xây dựng chương trình dạy học, chuyên đề dạy học, chuyên đề ngoại khóa.(Thầy Kiếm)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

-  Giáo dục việc chấp hành nội quy nhà trường, ATGT (Giám thị, GVCN, GVBM, Đoàn TN)

- Tiếp tục tổ chức giáo dục tuần sinh hoạt công dân và lao động vệ sinh môi trường (Đoàn TN, GVCN)

- Kiện toàn  Hội khuyến học và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học (Thầy Tiến)

- Xây dựng kế hoạch tư vấn, giáo dục hướng nghiệp học sinh (Thầy Tiến)