Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:33 26/10/2020  

Tuần 44 năm 2020
Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(26/10/2020)

-7h00: Chào cờ, Họp GVCN

- 7h00: Dạy học theo TKB số 2

- Chỉ đạo kiến tập sư phạm 

- 12h45: Dạy học theo TKB số 2

- 15h15: Họp GVCN

- 16h10: Chào cờ

Thứ Ba
(27/10/2020)

- 7h00: Dạy học theo TKB số 2

- 12h45: Dạy học theo TKB số 2

Thứ Tư
(28/10/2020)

- 7h00: Dạy học theo TKB số 2

- 12h45: Dạy học theo TKB số 2

Thứ Năm
(29/10/2020)

- 7h00: Dạy học theo TKB số 2.

- 12h45: Dạy học theo TKB số 2

Thứ Sáu
(30/10/2020)

- 7h00: Dạy học theo TKB số 2

- 10h35: Dạy bù theo kế hoạch

- 12h45: Dạy học theo TKB số 2

Thứ Bảy
(31/10/2020)

- 7h00: Dạy học theo TKB số 2,

- 8h40: Họp trực báo

- 8h40: Dạy bù theo kế hoạch

- 12h45: Dạy học theo TKB số 2, Dạy bù theo kế hoạch

- 15h15: Tập huấn phần mềm đề trắc nghiệm Intest. (BGH, Toàn thể GV)

Chủ Nhật
(01/11/2020)

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI VÀ  THỰC HIỆN TRONG TUẦN:

1- Chuyên môn:

Chỉ đạo dạy học kế hoạch chương trình tuần 7 và 8. Ban hành kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I.

Dạy bù: Tiếp tục dạy bù theo kế hoạch để hoàn thành chường trình tuần 8, GV xây dựng kế hoạch báo tổ trưởng CM và nhà trường để theo dõi, quản lý. Sử dụng hết công suất để dạy bù Các phòng: 15, 24, 41, 48, 33, 21  và  thực hành thí nghiệm để dạy bù.

Phối hợp Công Đoàn tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo VN với các nội dung:  Thao giảng, bồi dưỡng HSG, Phụ đạo HS nguy cơ yếu, hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, thực hiện Tốt Dân chủ – kỹ cương – Tình thương - Trách nhiệm nhà giáo. (Lập danh sách niêm yết công khai kế hoạch)

Chỉ đạo kiến tập sư phạm theo hướng dẫn và phân công.

Rà soát hoàn chỉnh các loại hồ sơ chuyên môn cá nhân (Tổ CM)

 

2- Các nhiệm vụ khác:

            Báo cáo tình hình học sinh và gia đình học sinh bị thiệt hại về sức khỏe và thân thể (nếu có) sau bão lụt.

            Tiếp nhận quà cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ, tổ chức học bổng Seed và xét trao quà đúng đối tượng (Hội CTĐ và GVCN).

            Đoàn trường triển khai các hoạt động thi đua Thiết thực trong học sinh chào mừng 20/11