Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin

Cập nhật lúc : 15:13 29/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )
KẾ HOẠCH TUẦN 24

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 24

 (Từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2018)

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

(29/01/2018)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h50: Dạy học theo TKB số 5

- 7h00: Khám sức khỏe cho HS theo kế hoạch

- 8h00: Họp Liên tịch

- Giáo viên CN sáng

 

 

- Tổ trưởng, tổ phó.

 

Chiều

- 13h30: Khám sức khỏe cho HS theo kế hoạch

- 15h20: Trực báo GVCN

- 16h10: Chào cờ

 

- Giáo viên CN chiều

- Giáo viên CN chiều

 

Ba

(30/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 5, Kiểm tra trật tự ATGT trước cổng trường

- 11h15: Kiểm tra trật tự ATGT trước cổng trường

- Giáo viên

- Giáo viên CN

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 5

- Chuẩn bị nhận Sinh viên thực tập (2)

- Giáo viên

- Cô Hoàng Anh và cô Lợi

 

(01/02/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB số 5

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 5

- 17h15: Họp chi bộ

- Giáo viên

- Đảng viên

 

Năm

(02/02/2018)

Sáng

- 7h00:  Dạy học theo TKB số 5

- 8h00: Ban thanh tra nhân dân làm việc với tài vụ.

- Giáo viên

- G/v trong Ban Thanh tra

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB số 5

- Giáo viên

 

Sáu

(26/01/2018)

Sáng

- 7h00:  Dạy học theo TKB số 5

- 11h15: Kiểm tra trật tự ATGT trước cổng trường

- Giáo viên

 

Chiều

- 17h00: Kiểm tra trật tự ATGT trước cổng trường

- Giáo viên

 

Bảy

(03/02/2018)

Sáng

- 7h00: Tổ chức thi đấu các môn HKPĐ

- 9h30: Trực báo GVCN khối sáng

- Giáo viên có DS

- Giáo viên CN sáng

 

Chiều

- 15h20: Kiểm tra chung môn ngữ văn 11

- 15h30: Các tổ sinh hoạt chuyên môn

- Giáo viên có DS

- Cả tổ

 

Chủ Nhật

(04/02/2018)

Sáng

- 7h00: Tổ chức thi đấu các môn HKPĐ

- Giáo viên được phân công

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TỔ TRƯỞNG

Lưu ý:     - Dạy và học tuần 24 heo kế hoạchI, thời khóa biểu số 5.                                               (kí, họ và tên )

               

                - Giáo viên chủ nhiệm tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh.

                                                                                                                                                                                                                     

                          

             

                                                                                                                                                         Nguyễn Thanh Hải

Các tin khác