Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin

Cập nhật lúc : 15:59 01/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017 )
KẾ HOẠCH TUẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 2

 (Từ ngày 28/08/2016 đến ngày 03/09/2017)

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

(28/08/2017)

Sáng

-  7h00: Chào cờ

- 7h30: Trực báo GVCN

- Giáo viên chủ nhiêm

- Giáo viên chủ nhiêm

 

Chiều

- 15h15: trực báo GVCN

- 16h10: Chào cờ

- Giáo viên Chủ nhiệm

-  Giáo viên Chủ nhiệm

 

Ba

(29/08/2017)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo kế hoạch tuần 2

- Giáo viên

 

Chiều

- 13h00: Dạy học theo kế hoạch tuần 2

- Giáo viên

 

(30/08/2017)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo kế hoạch tuần 2

- Giáo viên

 

Chiều

- 13h00: Dạy học theo kế hoạch tuần 2

- Giáo viên

 

Năm

(31/08/2017)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo kế hoạch

- 7h30: Thầy Tân và cô Phượng đi tập  huấn (2 ngày)

- Dạy thay theo phân công

- Giáo viên

- Thầy Tân và cô Phượng

- G/v trong tổ

 

Chiều

- 13h00: Dạy học theo kế hoạch

- Thầy Tân và cô Phượng đi tập  huấn

- Giáo viên

- Thầy Tân và cô Phượng

 

Sáu

(01/09/2017)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo kế hoạch

- Dạy thay g/v đi tập huấn

- Giáo viên

- G/v theo phân công

 

Chiều

- 13h00: Dạy học theo kế hoạch

- Giáo viên

 

Bảy

(02/09/2017)

Sáng

- Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

 

 

Chiều

- Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

 

 

Chủ Nhật

(03/09/201)

Sáng

- Thứ hai (4/9) nghỉ dạy học chuẩn bị khai giảng

 

 

Chiều

- Thứ ba: 6h30 ngày 5/9  khai giảng năm học  mới

- Toàn tổ

 

                                                                                                                                                                                            TỔ TRƯỞNG

Lưu ý: - Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch năm học cá nhân,                                                                                                                   (kí, họ và tên)  
                  tổ chuyên môn, ( hoàn thành trước 9/9/2017)

- Triển khai góp ý bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017-2018 .                                                                             

           - Giáo viên chủ nhiệm ổn định nề nếp nội quy lớp mình.

          -  Giáo viên chủ nhiệm triển khai cuộc thi KHKT trong học sinh.

                                                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Thanh Hải                                                            

Các tin khác