Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin

Cập nhật lúc : 11:19 09/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )
KẾ HOẠCH TUẦN 21

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 21

 (Từ ngày 08/01 đến ngày 15/01/2018)

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

(08/01/2018)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h30: Trực báo GVCN

- 8h30: Họp hội đồng liên tịch

- Giáo viên CN sáng

- Giáo viên CN sáng

- Tổ Phó

 

Chiều

- 12h45: - 7h00: Dạy học theo TKB

- 15h20: Trực báo GVCN

- 16h10: Chào cờ

- Giáo viên

- Giáo viên CN chiều

- Giáo viên CN chiều

 

Ba

(09/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

(10/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Năm

(11/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Sáu

(12/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I cho học sinh

- Giáo viên có DS

 

Bảy

(13/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 14h30: Sơ kết học kỳ I trường

- Giáo viên cả tổ

 

Chủ Nhật

(14/01/2018)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                                                                                             TỔ TRƯỞNG

Lưu ý:     - Dạy và học tuần 21 theo kế hoạch chương trình HK2.                                                                    (kí, họ và tên )                                                                                                                                                                                                          

              - Giáo viên chủ nhiệm  hoàn thành sơ kết  học kỳ I lớp.

              - Giáo viên tăng cường kiểm tra và ổn định nề nếp học sinh.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       Nguyễn Thanh Hải

 

Các tin khác