Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin

Cập nhật lúc : 11:19 09/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )
KẾ HOẠCH TUẦN 21

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 21

 (Từ ngày 08/01 đến ngày 15/01/2018)

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

(08/01/2018)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h30: Trực báo GVCN

- 8h30: Họp hội đồng liên tịch

- Giáo viên CN sáng

- Giáo viên CN sáng

- Tổ Phó

 

Chiều

- 12h45: - 7h00: Dạy học theo TKB

- 15h20: Trực báo GVCN

- 16h10: Chào cờ

- Giáo viên

- Giáo viên CN chiều

- Giáo viên CN chiều

 

Ba

(09/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

(10/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Năm

(11/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 12h45: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Sáu

(12/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I cho học sinh

- Giáo viên có DS

 

Bảy

(13/01/2018)

Sáng

- 7h00: Dạy học theo TKB mới

- Giáo viên

 

Chiều

- 14h30: Sơ kết học kỳ I trường

- Giáo viên cả tổ

 

Chủ Nhật

(14/01/2018)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                                                                                             TỔ TRƯỞNG

Lưu ý:     - Dạy và học tuần 21 theo kế hoạch chương trình HK2.                                                                    (kí, họ và tên )                                                                                                                                                                                                          

              - Giáo viên chủ nhiệm  hoàn thành sơ kết  học kỳ I lớp.

              - Giáo viên tăng cường kiểm tra và ổn định nề nếp học sinh.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       Nguyễn Thanh Hải

 

Các tin khác