Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin

Kế hoạch tuần học thứ 9 ( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 9
    (tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013)
    - Tuần thao giảng chào mừng ngày nhà giáo 20- 11 - Dự giờ và góp ý các tiết ...

  • Kế hoạch tuần học thứ 2
    (tuần 36 năm 2012, từ 03/09/2012 đến 09/09/2012)
    - Giáo viên chủ nhiệm ổn định nề nếp theo lớp của mình - Dạy theo thời ...