Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Sử-GDCD

Kế hoạch tuần học thứ 21 ( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)
  Kế hoạch tổ Sử GDCD tuần 2 TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ - GIÁO DỤC CÔNG ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
  Kế hoạch tổ Sử - Giáo dục công dân tuần 1 (theo kế hoạch tuần 4 của nhà ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 14
  (tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)
  Kế hoạch hoạt động tổ Sử-GDCD tuần 14 từ 19/11/2018 đến 24/11/2018

 • Kế hoạch tuần học thứ 9
  (tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)
  TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017)
  TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)
  TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)
  TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017)
  TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017)
  TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 ( Từ ngày 10.10 đến ngày 09.10.2016) Thứ/ngày Buổi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015)
  - Lên lịch báo giảng, dạy học theo kế hoạch. - Bồi dưỡng học sinh giỏi. - ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Bồi dưỡng học sinh giỏi. - Họp tổ chuyên môn. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Khai giảng năm học. - Bồi dưỡng học sinh giỏi.

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015)
  - Dạy học theo thời khóa biểu. - Dự giờ giáo viên thanh tra toàn diện(thầy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015)
  - Giảng dạy theo thời khóa bieur. - Họp tổ chuyên môn. - Thao giảng thanh tra ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)
  - Dạy học theo kế hoạch. - Tiến hành giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015)
  - Daỵ học theo kế hoạch. - Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn thực ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 8 năm 2015, từ 16/02/2015 đến 22/02/2015)
  - Dạy học theo kế hoạch. - Giáo viên hướng dẫn nộp lịch giảng dạy sinh ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)
  - Dạy học theo kế hoạch. - Nộp đăng ký trực tết Ất mùi. - Nộp dự trù ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015)
  - Giảng dạy theo kế hoạch - Họp tổ chuyên môn - Thao giảng học kỳ II: Cô ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)
  - Giảng dạy theo thời khóa biểu. - Lên kế hoạch thao giảng học kỳ II. - Lên ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Hoàn tất sắp xếp, lập hồ sơ đồ dùng dạy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Họp tổ chuyên môn, sơ kết học kỳ I. - Triển ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015)
  - Coi thi học kỳ theo lịch phân công của Ban Giám hiệu. - Chấm bài kiểm tra ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 19
  (tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014)
  - Coi thi học kỳ I. - Hoàn tất hồ sơ thanh tra toàn diện của giáo viên. - Hoàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 18
  (tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Họp tổ chuyên môn. - Vào điểm trong sổ gọi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014)
  - Giảng dạy theo thời khóa biểu. - Tập huấn tại Sở: Cô Hoa. - Họp tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)
  - Giảng dạy theo thời khóa biểu. - Rà soát chương trình. - Ra đề thi, ma trận ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Họp tổ chuyên môn. - Kiểm tra hồ sơ sổ sách ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 14
  (tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Đi tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá theo ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 13
  (tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)
  - Thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11). - Giảng dạy theo kế ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 12
  (tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014)
  - Học sinh tham dự cuộc thi dạy giỏi cấp tỉnh. - Ngoại khóa chuyên đề "Tìm ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Hoàn thành bồi dưỡng học sinh giỏi. Học sinh ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi. - Hoàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 9
  (tuần 42 năm 2014, từ 13/10/2014 đến 19/10/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Thao giảng chào mừng ngày thành lập Hội liên ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Bồi dưỡng học sinh giỏi. - Ngoại khóa chủ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014)
  - Giảng dạy theo thời khóa biểu. - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi. - Tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Triển khai dự giờ thăm lớp. - Đăng ký thao ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014)
  - Giảng dạy theo kế hoạch. - Hội nghị cán bộ công chức cấp tổ, cấp ...