Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Sử-Địa-GDCD

Cập nhật lúc : 22:12 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )
Kế hoạch tổ sử địa gdcd tuần 21

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 1 năm 2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 ( Từ ngày 08.1 đến ngày 14.1.2018) Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai ( 08.1.2018) - Họp giao ban (thầy Bắc) - Dạy học theo kế hoạch - Chuyển các hồ sơ lên Ban Giám hiệu Thứ Ba ( 09.1.2018) - Dạy học theo kế hoạch - Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (cô Quyên) - Dạy học theo kế hoạch Thứ Tư ( 10.1.2018) - Dạy học theo kế hoạch - Dạy học theo kế hoạch - Hoàn tất kế hoạch ôn tập học sinh lớp 12 chuyển đến giáo viên Thứ Năm ( 11.1.2018) - Dạy học theo kế hoạch - Dạy học theo kế hoạch Thứ Sáu ( 12.1.2018) - Dạy học theo kế hoạch - Dạy học theo kế hoạch Thứ Bảy ( 13.1.2018) - Dạy học theo kế hoạch. - Họp về kế hoạch ôn thi tốt nghiệp lớp 12 (thầy Bắc) - Dạy học theo kế hoạch - Họp Hội đồng Sư phạm Chủ Nhật ( 14.1.2018) Một số công việc quan trọng trong tuần: - Tăng cường kiểm tra nề nếp dạy và học; - Xây dựng kế hoạch ôn tập học sinh lớp 12; - Các bộ môn tiến hành xây dựng hệ thống câu hỏi ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch phân công. TỔ TRƯỞNG Võ Thanh Bắc

Các tin khác