Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Sinh-Công nghệ

Cập nhật lúc : 19:54 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

Thứ 2:Họp Liên Tịch. Dạy theo TKB

Thứ 3: Dạy theo TKB. Gởi lại Báo cáo SKHK1 cho Thầy Kiếm

Thứ 4: Dạy theo TKB. Chiều 2g20 họp gấp tổ chuyên môn

Thứ 5: Dạy theo TKB

Thứ 6: Dạy theo TKB

Thứ 7: Dạy theo TKB. 2g30 họp cơ quan

Các tin khác