Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Sinh-Công nghệ

Cập nhật lúc : 19:54 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

Thứ 2:Họp Liên Tịch. Dạy theo TKB

Thứ 3: Dạy theo TKB. Gởi lại Báo cáo SKHK1 cho Thầy Kiếm

Thứ 4: Dạy theo TKB. Chiều 2g20 họp gấp tổ chuyên môn

Thứ 5: Dạy theo TKB

Thứ 6: Dạy theo TKB

Thứ 7: Dạy theo TKB. 2g30 họp cơ quan

Các tin khác