Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 15:11 05/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ:Ngoại Ngữ                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                Huế, ngày 05 tháng 02  năm 2018       

 

                                                                                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 25

                                                                                 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

 

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

( 05.02.2018)

Sáng

- Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

Chiều

- Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

Ba

( 06.02.2018)

Sáng

- Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

 

Chiều

- Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

 

( 07.02.2018)

Sáng

- Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

Chiều

- Dạy và học theo TKB  

 

 

Năm

( 08.02.2018)

Sáng

 - Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

Chiều

- Dạy và học theo TKB

GV trong tổ

 

Sáu

( 09.02.2018)

Sáng

- Dạy và học theo TKB

- 9h00: các tổ CM hoàn thành nộp các hồ sơ chuyên đề tổ, kế hoạch bồi dưỡng HSG của bộ môn (BC Thầy Kiếm)

GV trong tổ

 

Chiều

- Dạy và học theo TKB  

GV trong tổ

 

Bảy

( 10.02.2018)

Sáng

- 7h00: Tổ chức dâng hương nghĩa trang liệt sĩ thành phố (Chi ủy, BGH, tổ trưởng, trưởng các đoàn thể)

- 10h00: Tổ chức xổ số vui xuân và trao quà Tết cho HS khó khăn.

 

 

GV trong tổ

 

Chiều

- 13h00: Lao động vệ sinh theo kế hoạch

- 14h00:  tổng vệ sinh phòng làm việc các Tổ CM, phòng thực hành, phòng bộ môn.

GV trong tổ

 

 

                                                                                                                                                            TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                Nguyễn Huy Nhật Khánh

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác