Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 19:20 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

TỔ:Ngoại Ngữ                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                 Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2018   

                                                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 21     

                                                                                    (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

                                                                           

 Thứ, BuổiNội dung công việcNgười thực hiệnGhi chúHai(08.01.2018)Sáng- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Chiều- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Ba(09.01.2018)Sáng- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Chiều- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Tư( 10.01.2018)Sáng- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Chiều- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Năm(11.01.2018)Sáng- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Chiều- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Sáu( 12.01.2018)Sáng- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Chiều- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Bảy(13.01.2018)Sáng- Dạy và học theo TKBGV trong tổ Chiều-  Dạy và học theo TKB- Sơ kết Học kỳ I ( Toàn cơ quan)GV trong tổ                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                         TỔ TRƯỞNG                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       Nguyễn Huy Nhật Khánh 

Các tin khác