Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Lý

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )