Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Giáo dục Quốc phòng - Thể dục

Cập nhật lúc : 08:24 08/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )
KES HOẠCH TUẦN 25 CỦA TỔ TD - GDQP

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

TỔ: TD - GDQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 25

(Từ ngày 05/02 đến ngày 11/02 )

 

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

Sáng

- 7h00: Chào cờ đầu tuần

- 8h00: Họp trực báo.

- Dạy học theo TKB.

 

TTCM

 

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

- C. Trang thao giảng tiết 8, lớp 12A2.

 

C. Trang

 

Ba

Sáng

- Dạy học theo TKB.

- C. Hoài thao giảng tiết 2, lớp 10B2.

 

C. Hoài

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

- T. Phú thao giảng tiết 8, lớp 11B4.

 

T. Phú

 

Sáng

- Dạy học theo TKB.

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

 

 

Năm

Sáng

- Dạy học theo TKB.

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

 

 

Sáu

Sáng

- Dạy học theo TKB.

- T. Hiền thao giảng tiết 3, lớp 10B4.

 

T. Hiền

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

- T. Việt thao giảng tiết 9, lớp 11B3.

- SVKT nộp các loại hồ sơ cho GVHD

 

T. Việt

SVKT

 

Bảy

Sáng

- 10h00: Sơ kết KTSP.

Toàn tổ, SVTT

 

Chiều

- 14h00: Tổng vệ sinh phòng bộ môn

Toàn tổ

 

 

          Một số công việc trọng tâm:                                                                                                                                                                                          

- Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 25.

- Hướng dẫn SV KTSP theo kế hoạch phân công.

- Dự giờ thao giảng theo kế hoạch.

 TỔ TRƯỞNG

Hà Đào Bình Phú

Các tin khác