Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Giáo dục Quốc phòng - Thể dục

Cập nhật lúc : 14:30 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )
- Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 3. - Cập nhập LBG, kế hoạch sử dụng TBDH ở Cổng TTĐT. - Hoàn thành kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018.

        TRƯỜNG THPT CAO THẮNG                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỔ: TD - GDQP                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        Huế, ngày 04 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 03

(Từ ngày 04/09 đến ngày 10/09)

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

Sáng

- Nghỉ dạy học, chuẩn bị cho lễ khai giảng

Toàn tổ

 

 

Chiều

- Nghỉ dạy học, chuẩn bị cho lễ khai giảng

Toàn tổ

 

Ba

Sáng

- 6h45: Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- 8h00: Hội khai trường chào năm học mới

Toàn tổ

 

Chiều

- Nghỉ dạy học

Toàn tổ

 

Sáng

- Dạy học theo TKB.

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.           

 

 

Năm

Sáng

- Dạy học theo TKB.

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

 

 

Sáu

Sáng

- Dạy học theo TKB.

- GV hoàn thành kế hoạch cá nhân nộp cho TTCM

 

Toàn tổ

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

- GV xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 - 2018.

 

Toàn tổ

 

Bảy

Sáng

- 8h 30: Họp trực báo  (thông qua kế hoạch tổ chuyên môn)

TTCM

 

Chiều

- 16h00: Họp tổ chuyên môn

Toàn tổ

 

               

                   Một số công việc trọng tâm:                                                                                                                                                                                         

- Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 3.

- Cập nhập LBG, kế hoạch sử dụng TBDH ở Cổng TTĐT.

- Hoàn thành kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018.

 

  TỔ TRƯỞNG

   Hà Đào Bình Phú

Các tin khác