Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Đăng nhập
 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Giáo dục Quốc phòng - Thể dục

Cập nhật lúc : 14:30 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )
- Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 3. - Cập nhập LBG, kế hoạch sử dụng TBDH ở Cổng TTĐT. - Hoàn thành kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018.

        TRƯỜNG THPT CAO THẮNG                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỔ: TD - GDQP                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        Huế, ngày 04 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 03

(Từ ngày 04/09 đến ngày 10/09)

Thứ, Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Hai

Sáng

- Nghỉ dạy học, chuẩn bị cho lễ khai giảng

Toàn tổ

 

 

Chiều

- Nghỉ dạy học, chuẩn bị cho lễ khai giảng

Toàn tổ

 

Ba

Sáng

- 6h45: Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- 8h00: Hội khai trường chào năm học mới

Toàn tổ

 

Chiều

- Nghỉ dạy học

Toàn tổ

 

Sáng

- Dạy học theo TKB.

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.           

 

 

Năm

Sáng

- Dạy học theo TKB.

 

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

 

 

Sáu

Sáng

- Dạy học theo TKB.

- GV hoàn thành kế hoạch cá nhân nộp cho TTCM

 

Toàn tổ

 

Chiều

- Dạy học theo TKB.

- GV xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 - 2018.

 

Toàn tổ

 

Bảy

Sáng

- 8h 30: Họp trực báo  (thông qua kế hoạch tổ chuyên môn)

TTCM

 

Chiều

- 16h00: Họp tổ chuyên môn

Toàn tổ

 

               

                   Một số công việc trọng tâm:                                                                                                                                                                                         

- Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 3.

- Cập nhập LBG, kế hoạch sử dụng TBDH ở Cổng TTĐT.

- Hoàn thành kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018.

 

  TỔ TRƯỞNG

   Hà Đào Bình Phú

Các tin khác