Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Giáo dục Quốc phòng - Thể dục

Kế hoạch tuần học thứ 17 ( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 8. - TTCM, PTTCM dự giờ thăm ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 7. - Đưa HS tham gia thi đấu ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 6. - Triển khai kế hoạch giải ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 5. - Cập nhập LBG, kế hoạch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 4. - Cập nhập LBG, kế hoạch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 3. - Cập nhập LBG, kế hoạch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 2. - Cập nhập LBG, kế hoạch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 1. - Cập nhập LBG, kế hoạch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 37
  (tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017)
  - Tiếp tục dạy học cho hết chương trình. - GVBM hoàn tất đánh giá, ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 36
  (tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017)
  - Tiếp tục dạy học cho hết chương trình. - GVBM hoàn tất đánh giá, ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 35
  (tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 35. - GVBM hoàn tất đánh ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 34
  (tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 34. - GVBM hoàn tất đánh ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 33
  (tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 33. - GV dạy môn TD khối ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 32
  (tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 32. - GV dạy môn TD khối ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 31. - GV dạy môn TD khối ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 30. - GV hoàn thành SKKN ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 29. - GV hoàn thành SKKN ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 28. - Sinh viên TTSP giảng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 27. - Tiếp tục thao ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 26. - Tiếp tục thao ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 25. - TTCM, PTTCM dự giờ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 24. - Dự giờ thao giảng của T. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 23. - TTCM, PTTCM dự giờ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)
  - Dạy học theo chương trình tuần 22. Nộp bài dự thi tích hợp liên môn (tổ CM); ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017)
  - Dạy học theo chương trình tuần 21. - Sinh hoạt tổ chuyên môn bàn và thống ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)
  - Triển khai kế hoạch dạy học theo chương trình học kỳ II. - Triển khai sơ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 11. - C. Hoài, T. Việt tham ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 10. - TTCM, PTTCM dự giờ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 9
  (tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 9. - Dự giờ thao giảng của T. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 8. - Dự giờ thao giảng của T. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 7. - T. Phú tham gia lớp bồi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 6. - T. Việt, C. Trang tham gia ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 5
  (tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 5. - T. Hiền tham gia lớp bồi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 4
  (tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016)
  - Dạy và học theo kế hoạch chương trình tuần 4. - Sắp xếp lại TBDH, hoàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016)
  - Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 - Dạy và học theo kế hoạch chương trình ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016)
  - Tiếp tục hoàn thành xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch kiêm nhiệm và ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016)
  - Xây dựng kế hoạch dạy học để trình BGH phê duyệt. - Chuẩn bị đầy đủ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 38
  (tuần 20 năm 2016, từ 16/05/2016 đến 22/05/2016)
  - Tiếp tục dạy và học cho đủ chương trình. - Vào điểm ở cổng TTĐT, sổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 37
  (tuần 19 năm 2016, từ 09/05/2016 đến 15/05/2016)
  - Tiếp tục dạy và học cho đủ chương trình. - GV coi kiểm tra HKII theo lịch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 36
  (tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016)
  - Tiếp tục dạy và học cho đủ chương trình. - GVBM kiểm tra HKII theo kế ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 35
  (tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 35, chậm nhất là tuần 34. - GVBM kiểm tra ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 34
  (tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 34, chậm nhất là tuần 33. - GV trong tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 33
  (tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 33, chậm nhất là tuần 32. - GV trong tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 32
  (tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 32, chậm nhất là tuần 31. - SVTT giảng ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 31. - SVTT giảng dạy theo kế hoạch, GVHD ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 30
  (tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 30. - SVTT giảng dạy theo kế hoạch, GVHD ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 29
  (tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 29. - SVTT giảng dạy theo kế hoạch, GVHD ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 28. - SVTT giảng dạy theo kế hoạch. - GVHD ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 27
  (tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 27. - Đánh giá phần kiến tập của SV theo ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 26
  (tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 26. - Hướng dẫn SVTT lên các kế hoạch, ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)
  - Dạy và học theo chương trình tuần 25. - Hướng dẫn SVTT lên các kế hoạch ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 24
  (tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016)
  - Dạy học theo TKB. - Hướng dẫn HS lao động, vệ sinh. - Vệ sinh và niêm phong ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016)
  - Lập dự toán của tổ năm 2016. - GVBM cập nhập sử dụng TBDH lên website của ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016)
  - Lập dự toán của tổ năm 2016. - GVBM cập nhập sử dụng TBDH lên website của ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)
  - Lập dự toán của tổ trong HK II. - Xây dựng các kế hoạch trọng tâm.

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016)
  - Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo để sơ kết tổ HK I - Lập dự toán của tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 17
  (tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)
  - T. Hiền, T. Việt tập huấn theo kế hoạch của Sở (Ngày 15,16/12/2015) - T. ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 15
  (tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015)
  - Dự giờ, thao giảng theo kế hoạch. - T. Hiền, C. Hoài nộp hồ sơ dạy học ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 13
  (tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015)
  - Đưa HS tham gia thi đấu HKPĐ theo kế hoạch. - Tọa đàm 20/11 - Tích cực thi ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 12
  (tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015)
  - GV trong tổ thao giảng theo lịch đã đăng kí. - Đưa HS tham gia thi đấu HKPĐ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 11
  (tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015)
  - GV trong tổ thao giảng theo lịch đã đăng kí. - Tăng cường huấn luyện HS tham ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015)
  Thực hiện đầy đủ các văn bản nộp lên nhà trường Thao giảng theo kế ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 8
  (tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)
  - Tổ trưởng báo cáo việc sử dụng TBDH, thực hành của tổ viên theo mẫu. - GV ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 7
  (tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)
  - Tổ trưởng kiểm tra việc xd kế hoạch và sử dụng TBDH, thực hành của tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015)
  Hội nghị cấp tổ chuẩn bị cho ĐH CBCC Dạy học theo TKB mới áp dụng từ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013)
  Kế hoạch tuần 6 (từ 30/09/2013 đến 06/10/2013) của tổ TD- GDQP