Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Điện

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)
  SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)
  KẾ HOẠCH TUẦN 17: TỪ 19.11 ĐẾN 25.11.2018 Thứ/ngày Công việc Người thực ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 51
  (tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
  KẾ HOẠCH TUẦN 15: TỪ 12.11 ĐẾN 18.11.2018 Thứ/ngày Công việc Thực ...