Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng- Nguyễn Kiếm

Cập nhật lúc : 14:20 29/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

Thứ/ngày

Buổi

Nội dung công việc

        Ghi chú

Hai

29.01,2018

Sáng

7g00: Dự chào cờ

8g30: Hội ý liên tịch

 

Chiều

15g00: KĐCL

 

Ba

30.01.2018

Sáng

Giảng dạy theo kế hoạch

Trực Cơ quan

Chiều

Dự hội nghị tại Thnahf ủy

Trực Cơ quan

31.01.2018

Sáng

Kiểm tra nề nếp 

 

Chiều

Dự giờ đổi mới PPDH

Họp Chi bộ

 

Năm

01.02.2018

Sáng

Duyệt đề kiểm tra

 

Chiều

 

 

Sáu

02.02.2018

Sáng

 Giảng dạy theo kế hoạch.

Dự giờ đổi mới PPDH 

Trực Cơ quan

Chiều

Kiểm tra nề nếp

Xử lý kết quả thi HSG cấp trường

Trực Cơ quan

Bảy

03.02.2018

Sáng

 

 

Chiều

Tổ chức kiểm tra tập trung Văn 11

 

Chủ nhật

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Các tin khác