Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Đăng nhập
 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng- Nguyễn Kiếm

Cập nhật lúc : 09:56 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

Thứ/ngày

Buổi

Nội dung công việc

        Ghi chú

Hai

04.9.2017

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ba

05.9.2017

Sáng

Dự Khai giảng năm học mới

 

Chiều

 

 

06.9.2017

Sáng

Kiểm tra nề nếp dạy - học

 

Chiều        

 

 

Năm

07.9.2017

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Sáu

08.9.2017

Sáng

 Giảng dạy theo kế hoạch

 Rà soát kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn

Trực Cơ quan

Chiều

 

Trực Cơ quan

Bảy

09.9.2017

Sáng

Giảng dạy theo kế hoạch

 

Chiều

 Kiểm tra nề nếp dạy - học

 

Chủ nhật

10.9.2017

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Các tin khác