Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng- Nguyễn Kiếm

Cập nhật lúc : 08:34 02/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

Thứ/ngày

Buổi

Nội dung công việc

        Ghi chú

Hai

01.01.2018

Sáng

Nghỉ Tết Dương lịch

 

Chiều

 

 

Ba

02.01.2018

Sáng

Giảng dạy theo kế hoạch

Trực Cơ quan

Chiều

 

Trực Cơ quan

03.01.2018

Sáng

 Chuyển đề thi Kiểm tra HK1 đến Sở

 

Chiều

Tập hợp , xử lý kết quả điểm các môn kiểm tra HK1

 

Năm

04.01.2018

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Sáu

05.01.2018

Sáng

 Giảng dạy theo kế hoạch.

Niêm yết TKB mới

 

Trực Cơ quan

Chiều

Lập báo cáo gởi Thành ủy Huế

Trực Cơ quan

Bảy

06.01.2018

Sáng

 

 

Chiều

Họp tổ chuyên môn

 

Chủ nhật

07.01.2018

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Các tin khác