Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng- Nguyễn Kiếm

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 1
    (tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014)
    -Thứ hai + 7g00: dự chào cờ khối 12: phổ biến kế hoạch giáo dục +8g00: Họp ...