Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng- Nguyễn Kiếm

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 1
    (tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014)
    -Thứ hai + 7g00: dự chào cờ khối 12: phổ biến kế hoạch giáo dục +8g00: Họp ...