Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu Trưởng_Đoàn Văn Tiến

Cập nhật lúc : 14:34 05/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

Kế hoạch tuần thứ 25(05/02-11/02/2018)

ĐOÀN VĂN TIẾN - PHT

Thứ/Ngày

 

Nội dung công việc

 

Hai

05/02

- 8h40: Trực báo lãnh đạo

- Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

-10h: Làm việc với CMHS (HS vi phạm)

-16h30: Làm việc với Ban nền nếp

Ba

06/02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT:

- Gửi  Phân công HD TTSP cho các trường

- GVCN 11 hoàn tất rà soát thông tin học sinh 11 chuẩn bị thi nghề.

07/02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

Năm

08/02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

- 14h00: Thăm và tặng quà cho HS nghèo ở Phong Điền

Sáu

09//02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

- 16h: Thăm và tặng quà cho HS nghèo (Hội CTĐ, GVCN)

Bảy

10/02

- Lao động tổng vệ sinh; Xổ số vui xuân phát quà học sinh nghèo.

CN

11/02

* Công việc quan trọng trong tuần:

- Kiểm tra tình hình nền nếp và chấp hành ATGT.

- Chuẩn bị quà Tết cho đoàn viên Công đoàn.

Các tin khác