Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu Trưởng_Đoàn Văn Tiến

Cập nhật lúc : 14:34 05/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

Kế hoạch tuần thứ 25(05/02-11/02/2018)

ĐOÀN VĂN TIẾN - PHT

Thứ/Ngày

 

Nội dung công việc

 

Hai

05/02

- 8h40: Trực báo lãnh đạo

- Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

-10h: Làm việc với CMHS (HS vi phạm)

-16h30: Làm việc với Ban nền nếp

Ba

06/02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT:

- Gửi  Phân công HD TTSP cho các trường

- GVCN 11 hoàn tất rà soát thông tin học sinh 11 chuẩn bị thi nghề.

07/02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

Năm

08/02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

- 14h00: Thăm và tặng quà cho HS nghèo ở Phong Điền

Sáu

09//02

-  Kiểm tra nền nếp và chấp hành ATGT

- 16h: Thăm và tặng quà cho HS nghèo (Hội CTĐ, GVCN)

Bảy

10/02

- Lao động tổng vệ sinh; Xổ số vui xuân phát quà học sinh nghèo.

CN

11/02

* Công việc quan trọng trong tuần:

- Kiểm tra tình hình nền nếp và chấp hành ATGT.

- Chuẩn bị quà Tết cho đoàn viên Công đoàn.

Các tin khác