Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu Trưởng_Đoàn Văn Tiến

Cập nhật lúc : 08:16 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

Kế hoạch tuần thứ 03(4/9-10/9/2017)

ĐOÀN VĂN TIẾN - PHT

Thứ/Ngày

 

Nội dung công việc

 

Hai

04/9

- Trực cơ quan

- Chuẩn bị Lễ Khai Giảng

Ba

05/9

- Lễ Khai Giảng năm học mới

06/9

- Kiểm tra việc dạy học

Năm

07/9

- Kiểm tra việc dạy học

Sáu

08/9

- Kiểm tra việc dạy học

Bảy

09/9

-Kiểm tra việc dạy học

- Tập hợp đăng ký STKHKT

CN

10/9

 Các công việc quan trọng trong tuần:

- XD kế hoạch học nghề HS 11.

- Góp ý quy chế chi tiêu nội bộ

- Tập hợp giới thiệu nhân sự BCH CĐ.

-XD kế hoạch vận động ủng hộ xã Hồng Kim

Các tin khác