Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu Trưởng_Đoàn Văn Tiến

Cập nhật lúc : 10:24 11/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

Kế hoạch tuần thứ 20(01/01-07/01/2018)

ĐOÀN VĂN TIẾN - PHT

Thứ/Ngày

 

Nội dung công việc

 

Hai

08/01

- 7h00: Chào cờ

- 8h40: Trực báo lãnh đạo

Ba

09/01

- Kiểm tra việc dạy học

- Chuẩn bị CSVC cuộc thi KHKT

10/01

-Kiểm tra việc dạy học

- Dự cuộc thi KHKT

- Nộp báo cáo sơ kết cho Sở GD

Năm

11/01

-Kiểm tra việc dạy học

- 16h: Họp Cụm CĐ tại trường HBTrưng

Sáu

12/01

- Kiểm tra việc dạy học

Bảy

13/01

- Kiểm tra việc dạy học

- 14h30: Họp cơ quan

CN

14/01

Các công việc quan trọng trong tuần:

- Tăng cường kiểm tra nền nếp hs .

- Hoàn tất báo cáo về cơ sở vật chất.

Các tin khác