Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 22:43 09/04/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
Kế hoạch tháng 4

THÁNG 4

32 

1/4-6/4/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Kiểm tra Hình học lớp 11, đại số 10

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Họp tổ.

-          Coi KT và thi thử TN.

 

Toàn tổ

 

33

8/4-13/4/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Kiểm tra hồ sơ sổ sách .

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Coi KT và thi thử TN.

-          Coi thi nghề PT.

 

Toàn tổ

 

34

15/4-20/4/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Kiểm tra Hình học lớp 10, Giải tích 11.

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Coi KT và thi thử TN.

-          Coi thi nghề PT.

 

Toàn tổ

 

35

22/4-27/4/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Họp tổ chuyên môn

-          Coi  thi học kỳ 2.

 

Toàn tổ