Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 16:39 05/03/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
Kế hoạch tháng 3

THÁNG 3

28

4/3-9/3/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Phụ đạo học sinh 12 theo lịch.

-          Kiểm tra Giải tích lớp 11.

-          Kiểm tra Hình học  lớp 12.

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Dạy chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp số 4     ( cô Hạnh).

-          Cô Hương làm xong hồ sơ xét hết tập sự.

-          Nữ giáo viên tham quan nghỉ dưỡng Bà Nà.

 

Toàn tổ

 

29

11/3-16/3/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Phụ đạo học sinh 12 theo lịch.

-          Họp tổ chuyên môn.

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Dạy chuyên đề LTĐH số 5 ( Thầy Nhân).

-          Cô Hạnh thao giảng.

      -      Cô Thảo thao giảng (TTTD).

      -     Tham gia cắm trại chào mừng 26 tháng 3.

Toàn tổ

 

30

18/3-23/3/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Phụ đạo học sinh 12 theo lịch.

-          Cô Trang thao giảng

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Dạy chuyên đề LTĐH số 6 ( Thầy Nhân)

-          Dạy chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp số 5     ( cô Hạnh).

 

Toàn tổ

 

31

25/3-30/3/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Phụ đạo học sinh 12 theo lịch.

-          Kiểm tra Đại số  lớp 10.

-          Kiểm tra Giải tích lớp 12.

-          Họp tổ chuyên môn

-          Cô Hoà, cô Hương  thao giảng

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Dạy chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp số 6 ( cô Hạnh).

-          Tổng kết TTSP.

 

Toàn tổ