Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 01:23 11/02/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015
Kế hoạch tháng 2

-         Nghỉ Tết Âm Lịch

-         Dạy theo TKB.

-         Hướng dẫn TTSP.

-         Hoàn thành lịch dạy, chương trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

-         Dạy  BD HSG.

-         Dự giờ thao giảng: thầy Thìn ( TTTD), cô Hương, thầy Nhân.

-         Dự giờ thăm lớp.

-         Kiểm tra Giải tích 12 (tiết 57)