Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 13:58 19/02/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
THÁNG 2

THÁNG 2

24& 25

28/1-5/2/2013                  

-          Dạy theo TKB.

-          Họp tổ chuyên môn

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Dạy chuyên đề LTĐH số 2 ( cô Hạnh)

-          Nghỉ Tết âm lịch

Toàn tổ

 

26

18/2-24/2/2013

-          Gặp mặt dâu rễ đầu năm

-          Đón đoàn TTSP

-          Dạy theo TKB.

-          Kiểm tra Giải tích lớp 12.

-          Dạy chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp số 4( cô Hạnh)

-          Dạy chuyên đề LTĐH số 3 ( cô Hạnh)

      -     Cô Hương làm thủ tục, hồ sơ  để xét hết tập sự

Toàn tổ

 

27

25/2-2/3/2013

-          Dạy theo TKB.

-          Kiểm tra hồ sơ sổ sách .

-          Thầy Nhân thao giảng ( TTTD)

-          Dạy chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp số 5( cô Hạnh)

-          Dạy chuyên đề LTĐH số 4 ( cô Hạnh)

 

Toàn tổ