Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 12:48 03/12/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
Kế hoạch tháng 12

-         Dạy theo TKB.

-         Dạy chuyên đề.

-         Dự giờ thăm lớp.

-         Kiểm tra Đại số và Giải tích 11.

-         Triển khai chuyên đề BDTX trong tổ.

-          Ôn tập học kỳ 1 và thi học kỳ 1.

-         Kiểm tra học kỳ 1 ( theo lịch chung)