Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 12:48 03/12/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
Kế hoạch tháng 12

-         Dạy theo TKB.

-         Dạy chuyên đề.

-         Dự giờ thăm lớp.

-         Kiểm tra Đại số và Giải tích 11.

-         Triển khai chuyên đề BDTX trong tổ.

-          Ôn tập học kỳ 1 và thi học kỳ 1.

-         Kiểm tra học kỳ 1 ( theo lịch chung)