Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 17:38 25/11/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
Kế hoạch tháng 11

- Dạy và học theo TKB. - Dạy chuyên đề. - Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. - Kiểm tra Đại số 10, Hình học 10, Hình học 11, Hình học 12. - Dự giờ thăm lớp. - Dự giờ Cô Hương (TTTD) - Họp tổ chuyên môn: thực hiện chuyên đề 2, 3 về BDTX. - Thao giảng : thầy Thìn, cô Hạnh. - Thi đua chào mừng 20/11.