Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 13:27 01/10/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
Kế hoạch tháng 10

-          Dạy theo TKB.

-          Dạy chuyên đề và BD HSG.

-          Thầy Đức, Cô Trang , Cô Hòa thao giảng.

-          Dự giờ thăm lớp.

-          Kiểm tra Đại số lớp 10 ( Bài số 1)

-          Kiểm tra Giải tích lớp 11( Bài số 1)

-          Kiểm tra Giải tích lớp 12 ( Bài số 2)

      -     Báo cáo chuyên đề phương pháp hoạt động nhóm ( cô Hạnh)

       -    Báo cáo chuyên đề hổ trợ MTCT vào dạy học môn Toán ( thầy Nhân)

       -     Tham gia tập huấn MTCT ở Quốc Học.