Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 05:20 03/01/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015
Kế hoạch tháng 1 năm 2014

 -         Sơ kết  học kỳ 1.

-         Cô Hương , thầy Nhân thao giảng

-         Dự giờ thăm lớp.

-         Nghỉ Tết âm lịch.