Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Đăng nhập
 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Tin

Cập nhật lúc : 23:00 17/10/2016  

Kế hoạch năm 2017-2018
KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2017

- Kiểm tra học kỳ II khối 10, khối 11.

- Kiểm kê CSVC, lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa CSVC chuẩn bị năm học mới.

- Tham gia đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng.

- Chuẩn bị coi thi Tuyển sinh 10; kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia