Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Đăng nhập
 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Sinh-CN-TD-QP

Kế hoạch tháng 6 năm 2016