Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 14:04 14/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

09/ 2018

- Dạy học theo TKB

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân và kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2018 - 2019.

- Dự lễ khai giảng năm học mới

- Vệ sinh phòng bộ môn, làm lại khóa và dán tên giáo viên ở tủ sắt

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tham dự Hội nghị về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tiến hành làm bài viết số 1 cho cả 3 khối

- Hội nghị CBCC cấp tổ

- Dự giờ, góp ý tiết dạy của giáo viên tập sự

- Dạy thay cô Sáng nằm viện

- Điều chỉnh phân công dạy học (do cô Giang theo học lớp Trung cấp lí luận chính trị )

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang