Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 17:47 20/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

 

 

 

 

08/ 2018

- Ra đề, coi thi, chấm thi lại theo phân công của chuyên môn.

- Tham gia tập huấn "Trường học hạnh phúc" (cô Quý, cô Tiên).

- Tham gia học chính trị đầu năm (15/8/2018), viết bài thu hoạch theo qui định (GV trong tổ).

- 20/8/2018: Dạy học theo thời khóa biểu.

- Cập nhật lịch báo giảng đầu tuần theo quy định.

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV trong tổ

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Báo cáo công tác bồi dưỡng HSG trong hè.

- Tham gia hội nghị CMHS đầu năm (cô Giang, cô Quý, cô Tiên, cô Phi)

- Đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân – chất lượng bộ môn.

- Lên kế hoạch thực hiện các chuyên đề ngoại khóa năm học 2018-2019.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình dạy học (phân phối chương trình) năm học 2018-2019.

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn cho năm học 2018 - 2019.

 

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang