Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 14:53 28/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 05/2019

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

045 2019

- Dạy học theo TKB

- Rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch dạy học, nếu thiếu dạy bù

- Coi thi, chấm thi HKII theo phân công

- Đánh giá, xếp loại môn học cuối năm, nhập điểm và phê kí học bạ

- Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm

- Phân công biên soạn đề thi thử THPTQG lần 2

- Tổng kết năm học, tham gia Lễ tri ân - trưởng thành cho HS 12

- Nhận quyết định coi thi, chấm thi tuyển sinh 10, coi thi THPTQG theo phân công

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang