Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 20:49 08/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Thi thử khối 12

- Làm bài thi thử TN theo kế hoạch của trường

- Họp tổng kết tổ

- Thi thử khối 12

- Kiểm kê thiết bị tổ - đề xuất …

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách theo kế hoạch của trường

- Họp xét bình bầu thi đua

- Tổng kết cuối năm, nghỉ hè