Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 14:44 28/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 03/2019

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

03/ 2019

- Dạy học theo TKB

- Hướng dẫn TTSP, hoàn tất đánh giá, xếp loại

- Phân công ra đề, chấm thi HSG cấp trường

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, tập sự.

- Hướng dẫn tập sự.

- Báo cáo nội dung BDTX theo sự phân công

- Thao giảng chào mừng 8/3, 26/3

- Tham gia hội trại 26/3 tại khu du lịch suối nóng Thanh Tân

- Tổ chức ngoại khóa cho HS11

- Dự giờ TTTD tháng 3, tập sự

- Hoàn thành hồ sơ TTTD tháng 4

- Bồi dưỡng HSG lớp 10,11

- Hoàn thành họp xét SKKN

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang