Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 20:48 08/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Ra đề bài viết số 6 lớp 10 ( bài viết ở nhà )

- Ra đề bài viết số 6 lớp 11 ( bài viết ở nhà )

- Thao giảng chào mừng 8/3

- Tiếp tục Thao giảng HKII

- Góp ý dự giờ

- Thực hiện kế hoạch BDTX (mô đun 16 )

- Ra đề bài viết số 6 lớp 12 ( bài viết ở nhà )

- Luyện thi TN lớp 12

- Thao giảng HKII – chào mừng 26/3

- Dạy học + hướng dẫn HS ôn tập

- Vào điểm sổ, máy theo quy định

- Kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên trong tổ

- Luyện thi TN lớp 12

- Chuẩn bị và tham gia hoạt động 26/3

- Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

- Giảng dạy đúng đủ theo phân phối chương trình

- Luyện thi TN lớp 12

- Ra đề cương ôn thi HKII, đề & đáp án

- Chuẩn bị báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong tổ

- Hoàn tất đủ các cột điểm khối 10, 11