Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 14:40 28/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 02/2019

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

02/ 2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Dạy học theo TKB.

- Phân công hướng dẫn TTSP

- Phân công ra đề, chấm thi HSG cấp trường

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, tập sự.

- Hướng dẫn tập sự.

- Coi thi, chấm thi HKI theo phân công

- Báo cáo nội dung BDTX theo sự phân công

- Dự giờ, thăm lớp

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang