Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 20:48 08/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Nghỉ tết

- Trực tết

- Gặp mặt đầu xuân

- Họp tổ chuyên môn

- Kiểm tra bài viết số 5 lớp 11 (45 phút)

- Kiểm tra bài viết số 5 lớp 12 (90 phút)

- Hướng cho học sinh ôn tập thi TN lớp 12

- Thực hiện kế hoạch BDTX (mô đun 15)

- Kiểm tra bài viết số 5 lớp 10 (ở nhà)

- Dự giờ thăm lớp

- Thao giảng HKII

- Góp ý dự giờ

- Thao giảng HKII

- Góp ý dự giờ