Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 08:58 24/12/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

12/ 2018

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, tập sự.

- Hướng dẫn tập sự.

- Phân công biên soạn giới hạn kiểm tra HKI cho HK khối 10,11

- Hoàn thành hồ sơ TTTD (cô Tiên)

- Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên

- Coi thi, chấm thi HKI theo phân công

- Thống kê điểm kiểm tra HKI theo qui định

- Kiểm tra sổ điểm cá nhân của giáo viên

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang