Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 22:53 11/11/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG

         TỔ NGỮ VĂN                                              

 

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

10/ 2018

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Chuẩn bị hồ sơ cho đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp Tỉnh.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, tập sự.

- Hướng dẫn tập sự.

- Tiếp tục hướng dẫn kiến tập sư phạm.

- Tổ chức ngoại khóa văn học dân gian lớp 10 vào 10/11/2018.

- Bình chọn giáo viên tiêu biểu khen thưởng trong dịp 20/11.

- Thao giảng cấp tổ, cấp trường chào mừng 20/10.

- Dự lễ tọa đàm 20/11.

- Dự giờ, góp ý cho GV tham gia hội thi GVDG cấp trường, tiết thanh tra toàn diện, tiết thao giảng. 

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT cấp trường.

- Dạy ôn tập cho HS 12.

- Dạy phụ đạo cho học sinh yếu.

 

                                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                                            

                                                                                                                                                    Lê Thị Kim Giang