Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngữ văn

Cập nhật lúc : 20:47 08/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Thống kê tỷ lệ bộ môn K10,11

- Thi tập trung K12

- Hoàn thành tất điểm máy và ghi vào sổ

- Thống kê tỷ lệ điểm thi HKI- K12

- Kiểm tra hồ sơ tổ

- Họp tổ sơ kết HKI

- Thống kê các biểu mẫu nộp

- GVCN dự kiến xếp loại hạnh kiểm

- Thông qua kế hoạch nghỉ tết (theo KH trường)

- Tổng hợp kê khai tiết dạy

- Trực Tết

- Nghỉ Tết