Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 17:33 09/01/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TỔ NGOẠI NGỮ                           

                                                KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

 

 

 

 

01/ 2018

- Bắt đầu dạy và học chương trình HKII

- Nộp kế hoạch dạy ôn tập lớp 12

- Kiểm tra việc cập nhật và ký sổ báo giảng của GV trong tổ

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn các giáo viên trong tổ

- Nộp đề thi HS giỏi lên BGH

- Tham gia coi thi HS giỏi vào cuối tháng 01/2018

- Chấm thi HS giỏi, thành lập đội tuyển

- Họp tổ chuyên môn

- Thống kê tỷ lệ bộ môn K10,11,12

- Thống kê các biểu mẫu cần nộp

- Nộp báo cáo sơ kết HKI

- Dự sơ kết HKI trong toàn trường (13/01)

- Họp PH toàn trường

 

 

 

 

                                                                                      TTCM,

                                                                            

                                                                             Nguyễn Huy Nhật Khánh

 

Các tin khác