Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng_Nguyễn Kiếm

Cập nhật lúc : 08:35 02/01/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

01.2018

-Kiểm tra việc thực hiện quy chế,  quy định chuyên môn lần 1( Hồ sơ sổ sách, Điểm số,  bài kiểm tra,  đánh giá xếp loại HS.....)

-Sơ kết HK I.

-Phân công CM và sắp xếp TKB.

-Hội ý GV dạy 12 giúp đỡ HS yếu kém.

-BGH gặp mặt HS có điểm thi HK <2đ.

-Kiểm tra nội bộ hồ sơ dự thi của học sinh 12

 

Theo lịch Sở

 

T.Kiếm + Ban TTrND

 

 

 

Theo lịch của BGH

Các tin khác